VERBEELD, poëzie in beelden

VERBEELD, Poëzie in beelden van HANS HAGE

Verbeeld, tekeningen en schilderwerk van Hans Hage, is een intieme expositie met oud en nieuw werk.

Het werk van Hans Hage gaat over het zichtbaar maken van het andere, soms zelfs het onveilige in onze alledaagse wereld. Daarbij gebruikt hij herkenbare beelden uit zijn omgeving of de media. Dit alles vertaalt zich vaak in droombeelden waarbij een ongemakkelijke sfeer wordt opgeroepen en de toeschouwer tot nadenken en reflectie wordt aangezet.