SUGGESTIEVE CONSTRUCTIES (28 augustus-20 september 2020)

Klaas Koops: Schilderijen en teksten

Na een carrière als onder meer organisatiepsycholoog, wetenschappelijk onderzoeker, secretaris van een hogeschool, raadslid, lector en voorzitter van een college van bestuur ging Klaas Koops aan de Klassieke Academie in Groningen schilderkunst studeren. Die studie werd afgerond en nu is hij voorzitter van de QuasiRealisten, lid van het Drents Schilder Genootschap en bestuurssecretaris van Pictura-Groningen.

Klaas Koops schrijft, schildert en dicht. Zijn schilderwerk heeft een vorm van realisme met een vervreemdende tic, schatplichtig aan de Pittura Metafysica. De realiteit op zijn schilderijen is vaak gerelateerd aan bestaande kunstwerken. En zijn dichtwerk probeert een duiding aan die schilderijen te geven.

Op deze expositie komen die drie elementen samen: de schilderijen, de erbij behorende poëzie en de kunsthistorische bronnen waarnaar de schilderijen verwijzen. In een uitgave uit 2019 zijn ze weliswaar ook gebundeld verkrijgbaar, maar de realiteit van deze expositie biedt toch een sterkere ervaring.

De expositie gaat open op 28 augustus. Door de corona situatie is er geen regulier eopeninge maar, u ben vanaf dan welkom tot 21 september. De suggestieve constructie zijn woensdag t/m zaterdag te zien van 13 tot 17 uur. Klaas Koops is elke zaterdag aanwezig om belangstellenden over zijn werk te informeren.