Sculpturen en Aquarellen 20 december-27 januari 2019

Sculpturen van Mette Bus, met aquarellen van Hans van der Veen

Mette Bus studeerde in 1981 af aan Academie Minerva in de stad Groningen. Ze combineerde haar liefde voor dans en theater met de beeldende kunst en werkte onder meer als decor- en kostuumontwerper voor Theater te Water. Vanaf 2000 richt Mette Bus zich volledig op het beeldhouwen. Ze maakt min of meer geabstraheerde vrouwenfiguren.

U kent haar van Vrouw Wichers in de Oosterpoort of -nabij- Kinders op de rotonde van de Korreweg