Breasttaking Pictures-Theo van Egeraat (3 tot en met 24 juni 2017)

Breasttaking Pictures, werk van Theo van Egeraat is van 3 t/m 24 juni te zien in de galerie.

Gaia -de aarde als gevend principe- is al lange tijd een hoofdthema in het werk van Theo van Egeraat (1947). De aarde als gevend en de mens als (in)nemend principe. Centraal daarin staat de analogie met de moederborst.

De theoriën van Lovelock (Gaia-thorie 1969) en Zoeteman (Gaiasofie 1989) vormen voor Theo een bron van inspiratie: hoe gaan we om met wereld, met de aarde, met al wat het systeem ons te bieden heeft. De aarde als zelfregulerend systeem.

Beeldend kan je het divers interpreteren: geven-nemen, oorzaak-gevolg, tijd-vertraging, voeden-vergiftigen, religie-oorlog. Of: op welke wijze ge- of misbruiken we wat de aarde ons biedt? Zijn we gulzig, matig, hebberig, meedogenloos, genereus, empathisch …….? We doen vaak of die aarde van ons is en denken niet verder dan onze hebzucht groot is. Ons handelen en denken wordt grotendeels overschaduwd door andere zaken die we belangrijk vinden. De mens staat vaak centraal en niet de planeet die we tijdelijk bewonen.

Breasttaking Pictures bestaat uit een serie werken waarvan de eerste ontstond in 1985 en die telkens -met tussenpozen- werd uitgebreid. Galerie H200 toont een selectie uit deze serie.

Voor meer info en meer beeldmateriaal: www.theoart.nl.

Opening: zaterdagmiddag 3 juni om 16 uur.

Daarnaast is er een tijdschrift verschenen met veel informatie over het thema en en Theo’s interesse daarin: