Breasttaking Pictures-Theo van Egeraat (3 tot en met 24 juni 2017)

Breasttaking Pictures, werk van Theo van Egeraat is van 3 t/m 24 juni te zien in de galerie.

Breasttaking Pictures bestaat uit een serie werken waarvan de eerste ontstond in 1985 en die telkens -met tussenpozen- werd uitgebreid. Galerie H200 toont een selectie uit deze serie.

Voor meer info en meer beeldmateriaal: www.theoart.nl.

Opening: zaterdagmiddag 3 juni om 16 uur.