In de maanden juli en augustus wordt GalerieH200 in beslag genomen door Geert Lugtenborg. Hij is net afgestudeerd aan Minerva en  herbouwt zijn afstudeerinstallatie Sehnsucht in die Zeit (en vult het aan) in de galerie. De eerste week zal het nog in opbouw zijn en daarna is de installatie voortdurend door de ramen te zien als www expositie. Op nog onbekende tijden is de ruimte geopend. Kijk voor die momenten op de facebook pagina van GalerieH200.

GalerieH200 is een heldere expositieruimte waar plaats is voor beeldende kunst in al zijn verschijningsvormen. Exposities volgen elkaar in een rap tempo op: elke expositie duurt drie weken. Daar tussen door zijn er Window Watching Week-expo’s: de ruimte is dan  niet open, maar  door de ramen is er wel een expositie te bekijken.

Naast de galerie is mijn atelier, waar ook mijn bookboxes te zien zijn.

Adres: Bloemsingel 200, 9712 KZ Groningen 06-50552522

(Bloemsingel 200 is aan de voorzijde van Het Paleis, het voormalig scheikundig lab van de RUG)